Stadstheater Zoetermeer
Het Stadstheater heeft een groot en gevarieerd aanbod van voorstellingen, activiteiten en ontmoetingen. Voor jong en oud, individuen, groepen, bedrijven en particulieren.

Belevenis
Professionele voorstellingen, amateurvoorstellingen en films wisselen elkaar af. Bezoekers komen in het Stadstheater om zich te laten inspireren of juist om zelf kunst te maken. Amateurs, nieuwe (lokale) talenten en professionals staan naast elkaar op de planken, werken samen en beïnvloeden elkaar. Het Stadstheater wil zoveel mogelijk mensen uit Zoetermeer en omgeving kunst laten ervaren, beoefenen en waarderen.

STAGE kitchen & café 
is het theaterrestaurant dat verbonden is aan het Stadstheater. STAGE kitchen & café is de plek waar het om beleving draait. Laat je verrassen door ons veelzijdige menu en proef de favoriete gerechten van artiesten. Naast diner, kun je ook voor een lunch, borrel, snelle koffie of inspirerende werksessie bij STAGE kitchen & café terecht.


foto: STAGE kitchen & café 


MISSIE & VISIE

  • Onze visie
    Het Stadstheater is een gastvrij huis voor creatie, ontmoeting en beleving. Om het Podium van de Stad te zijn en brengen wij liefhebbers en organisaties samen met makers van podiumkunsten. In het Stadstheater draait alles om beleving. Om het oproepen van emoties, het prikkelen van zintuigen en het scheppen van unieke ervaringen. Om het samenbrengen van mensen en hun werelden. 
  • Onze ideeën
    Sprankelen, verwonderen, bruisen en zijn in staat om een onuitwisbare indruk achter te laten. Voor onze gasten en voor onszelf. In het Stadstheater combineren we passie met professionaliteit en willen we verwachtingen steeds overtreffen. Wij helpen mensen hun talenten te ontdekken en bieden een gastvrij huis om écht een avond uit te zijn.
  • Onze missie
    Het Stadstheater is een verbindend podium in Zoetermeer waar ontspanning en zingeving samengaan. Waar de vonk voor kunst en cultuur wordt overgebracht door inspirerende ontmoetingen en live-ervaringen. Het Stadstheater staat voor gastvrijheid, kwaliteit en beleving voor zoveel mogelijk bewoners, makers en organisaties.


Het theater in Zoetermeer sinds 1992
Het Stadstheater opende de deuren op 3 april 1992. Na een grote verbouwing en ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan, vond op 28 september 2017 de heropening plaats. In het najaar van 2017 opende ook STAGE kitchen & café aan het nieuwe Cadenzaplein. 


foto: Bouw Stadstheater 1992

Samen steeds duurzamer
Het Stadstheater vindt het belangrijk een steentje bij te dragen aan duurzaamheid en is altijd actief op zoek naar manieren om dit te verwezenlijken. Wij zijn ons bewust van ons gebruik en verbruik van onder andere papier en energie. In keuzes ten aanzien van papier en verpakkingen kiezen we zoveel mogelijk voor de duurzame variant. Daarnaast doen we er alles aan ons restafval drastisch te verminderen en dringen we het aantal prints en kopieën terug. Sinds 1 januari 2019 zijn we volledig over op groene stroom. Ook stapt het theater gefaseerd over op ledverlichting, waarmee we zo’n 70% minder stroom verbruiken. Verder hebben we in samenwerking met de gemeente als eigenaar van het gebouw verschillende toekomstplannen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en nieuwe energiezuinigere HR-ketels. 

WNT-verantwoording
Op grond van de wet worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt.

De WNT is van toepassing op Stichting Stadstheater Zoetermeer. Het vastgestelde bezoldigingsmaximum voor onze organisatie is in 2021 vastgesteld op  € 209.000. De maximering is van toepassing op de hoogst leidinggevenden (topfunctionarissen) van de instellingen en interne toezichthouders (leden raad van toezicht). Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling aangepast.

De WNT-verantwoordingen van Stichting Stadstheater Zoetermeer zijn hier te vinden:

WNT-verantwoording 2020 STZ.pdf
WNT-verantwoording 2021 STZ.pdf