Hilko Folkeringa stopt als directeur

Met dit bericht kondig ik mijn vertrek als directeur-bestuurder van Stadstheater Zoetermeer en STAGE kitchen & café aan. Per 1 juli 2023 leg ik mijn functie neer. Na 16 jaar theaterdirecteur te zijn geweest, waarvan de laatste vier jaar in Zoetermeer, heb ik besloten om een volgende stap te maken in mijn leven om hier een andere invulling aan te geven.

Sinds 2019 geef ik leiding aan het Stadstheater en STAGE kitchen & café. Het zijn vier bewogen jaren geweest, waarin we onder andere de coronacrisis hebben doorstaan. Ik ben trots op hoe we dat gedaan hebben en wat we hebben bereikt. Dat heb ik mogen doen met een team betrokken medewerkers en vrijwilligers.

Rob Janssen, de voorzitter van de Raad van Toezicht, heeft aangegeven het erg jammer voor het Stadstheater te vinden dat ik er mee ga stoppen. Hij geeft aan zeer te spreken te zijn over de flinke stappen die de organisatie afgelopen jaren heeft gezet. De bestaanszekerheid is gewaarborgd en de positie van het Stadstheater in het culturele veld is verstevigd. De Raad van Toezicht begrijpt mijn afweging en respecteert mijn besluit.

Ik blijf de komende maanden in functie, waardoor de Raad van Toezicht, de organisatie en het werving- en selectiebureau DUX executive search tijd hebben om op zoek te gaan naar een geschikte opvolger. Het wervingsproces wordt half februari gestart.

 Graag wil ik je hartelijk danken voor je bezoek en betrokkenheid in de afgelopen jaren aan het Stadstheater en STAGE kitchen & café. Wellicht treffen wij elkaar nog dit huidige theaterseizoen.

 Tot ziens!

Hilko Folkeringa gaat onze organisatie als directeur-bestuurder per 1 juli 2023 verlaten. Na 16 jaar theaterdirecteur te zijn geweest, waarvan de laatste vier jaar in Zoetermeer, heeft hij besloten om een volgende stap te maken in zijn leven om hier een andere invulling aan te geven. De laatste maanden werkt Hilko aan zijn overdracht en zorgt hij ervoor dat het huidige theaterseizoen succesvol wordt afgesloten.