FOTO: © Anahi Clemens

Nieuwe gezichten versterken de Raad van Toezicht

Stadstheater Zoetermeer verwelkomt met trots drie nieuwe leden in de Raad van Toezicht. Vanaf 1 maart 2024 zullen Lars Blommers, Mechteld Bannier en Kishan Shantiprekash deel uitmaken van onze Raad van Toezicht, samen met onze voorzitter Rob Janssen, Saar Spanjaard en Robert-Jan Grünfeld. Deze toevoegingen beloven een frisse kijk en diverse expertise, wat ons uitstekend positioneert om het theater door een periode van groei en verandering te leiden.

De Raad van Toezicht bestaat nu uit:
Rob Janssen, Voorzitter
Mechteld Bannier
Lars Blommers
Robert-Jan Grünfeld
Kishan Shantiprekash
Saar Spanjaard

De nieuwe benoemingen volgen op het aflopen van de zittingstermijn van Xandra Heemskerk op 31 december 2023, die vanwege statutaire bepalingen niet meer herbenoembaar was.. Ook bedanken we het vertrekkende lid, Marene Elgershuizen. Gezien de toegenomen werklast en tijdsinvestering die van de Raad van Toezicht wordt verwacht, is zij per 1 maart 2024 teruggetreden.