WNT-verantwoording

Op grond van de wet worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt.

De WNT is van toepassing op Stichting Stadstheater Zoetermeer. De maximering is van toepassing op de hoogst leidinggevenden (topfunctionarissen) van de instellingen en interne toezichthouders (leden raad van toezicht). Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling aangepast. De WNT-verantwoordingen van Stichting Stadstheater Zoetermeer zijn hier te vinden: