Gebouw van Stadstheater Zoetermeer

ANBI verantwoording

Stadstheater Zoetermeer is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Bekijk hier de publicatieplicht ANBI status.

Bestuurssamenstelling en Raad van Toezicht

Directeur- Bestuurder
Charles Droste

Raad van Toezicht
Rob Janssen – voorzitter
Xandra Heemskerk – lid
Robert-Jan Grünfeld – lid
Marene Elgershuizen – lid
Saar Spanjaard – lid

Verantwoording ANBI
Het standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen uit 2021 en 2022 is hier te lezen.
Publicatieplicht ANBI 2021
Publicatieplicht ANBI 2022

Beleidsplannen
In het strategisch plan zijn op hoofdlijnen de beleidsplannen van het Stadstheater Zoetermeer beschreven. Open hier het strategisch plan 2022 – 2025.

Jaarrekeningen
De financiële verantwoording van het Stadstheater van de afgelopen twee jaar is in onderstaande documenten in te zien.
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022

Doneren
Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.